Pedagog socjalny

15.08.2011 rozpocz??a prac? pani Müller, pedagog socjalny.

Godziny przyj??: poniedzia?ek, wtorek i czwartek  godz. 7.30 - 15.30

                       ?roda   godz. 7.30 - 16.30

                       pi?tek   godz. 7.30 - 12.00

                       w sali E8

Zakres dzia?a? pedagoga socjalnego:

  • organizacja i prowadzenie rozmaitych projektów,
  • wspieranie imprez klasowych,
  • wspó?praca z Samorz?dem Szkolnym,
  • wspieranie grupy mediatorów,
  • ?cis?a wspó?praca z przedstawicielami rodziców i nauczycielami zaufania,
  • doradztwo i pomoc w przypadku prywatnych problemów uczniów,
  • po?redniczenie w uzyskaniu pomocy wychowawczej. 

Praca pani Müller jest wspierana przez AWO.

www.awo-mv.de/index.php


[16.09.2014]