14.05.2017

Co jest normalne?

Całkiem naturalnie używamy codziennie słowa normalne - ale co to właściwie znaczy? Co jest jeszcze normalne, a co już nie? To pytanie postawiła sobie klas 7a we wtorek, 4.04.2017, w ramach projektu przygotowanego przez Netzwerk für Demokratie und Courage. Uczniowie zajmowali się różnymi kwestiami, jak np. tym, czy mężczyźni mogą nosić spódniczki, czy powinny być osobne ubikacje dla obu płci lub czy kobiety muszą wciąż dbać o swój wygląd. Wielu uczniów wykazało zrozumienie i otwartość wobec tego, co człowiekowi powinno być wolno, a co Jan podsumował stwierdzeniem, iż każdy człowiek powinien móc robić to, co chce - o ile nie stanie się przestępcą.

W dalszej części projektu gimnazjaliści zastanawiali się nad językiem, który stosujemy na co dzień, gdyż często, nawet nieświadomie, to właśnie słowami ranimy innych. W refleksji nad własnymi słowami pomógł wyświetlony film, jak i omówienie różnych autentycznych i fikcyjnych sytuacji z dnia powszedniego, w czasie których dochodzi do dyskryminacji czy wykluczenia innych osób. Na koniec wszyscy byli zgodni, iż szacunek okazujemy nie tylko poprzez nasze działania, ale też słowa, których używamy.

Klasa 7a, pani Müller oraz pani Werner dziękują organizatorkom projektu, Eli i Steffi, i zachęcają pozostałe klasy do udziału w tym projekcie. Jesteśmy przecież szkołą bez rasizmu - szkołą z odwagą cywilną.