Dyrekcja szkoły


Pełniąca obowiązki dyrektora szkołyRegina Metz
WicedyrektorFranziska Jende